Intimkehely evolució

Uncategorized @hu

Az intimkelyhek manaps·g egyre nagyobb nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendenek, Ès sokan ˙gy gondolj·k, hogy egy ˙jdons·grÛl van szÛ. Az igazs·g azonban az, hogy m·r rÈgÛta lÈteznek az intimkelyhek. Akkor viszont mi lehet az oka, hogy mostan·ban kezd csak elterjedni? Felmer¸l a kÈrdÈs, hogy ha valÛban annyira szuper termÈk, akkor eddig miÈrt ignor·lt·k a nık. VÈlemÈnyem szerint ennek magyar·zata a rossz idızÌtÈsÈben Ès a mentalit·s v·ltoz·s·ban keresendı. Az emberek nem voltak elÈg nyitottak, amikor az amerikai Leona Chalmers meg·lmodta az intimkelyhet. H·la az ı tal·lÈkonys·g·nak egykor megsz¸letett a kehely ˆtlete, mostanra pedig elterjedt, Ès m·r rengeteg fajt·bÛl v·logathatunk kedv¸nkre.

1930-as Èvek

Leona Chalmer-portrÈLeona W. Chalmers (az 1900-as Èvek elejÈn sz¸letett) amerikai szÌnÈsznı, feltal·lÛ Ès ÌrÛ. HÌrnevÈt fıleg az elsı intimkehelymegalkot·s·nak kˆszˆnhette, amelyet 1937-ben az USA-ban kÈszÌtett. LÈteztek ezelıtt hasonlÛ eszkˆzˆk, de Leona Chalmers volt az elsı, aki szabadalmaztatta Ès piacra dobta az intimkelyhet. Miut·n a kemÈnygumibÛl kÈsz¸lt kelyhek elad·sa az 1930-as Èvekben nem hozott sikert, azt·n a II. vil·gh·bor˙ miatt hi·ny volt kemÈnygumibÛl, Leona Ès csapata egy puh·bb verziÛt kezdett gy·rtani, vulkaniz·lt gumibÛl. Azonban a kor nıi ink·bb v·lasztott·k az eldobhatÛ betÈteket, amelyeket leh˙ztak vagy kidobtak, minthogy saj·t vÈr¸kkel kelljen szembes¸lni¸k.

Egy Leona Chalmers szabadalm·ban (U.S.A. szabadalom 2,089,113) (bal szÈlsı) szereplı rajz alapj·n, az elsı kehely nagyon hasonlÌtott a Tassette m·rk·j˙ kehelyre., a Tassaway Ès a The Keeper gy·rt·sa kÈsıbb kezdıdˆtt. (kÈpek). Chalmers szabadalma szerint a kehely vulkaniz·lt gumibÛl kÈsz¸lt. (A feltal·lÛ a kehely haszn·lat·t is leÌrja, Ès kÈpekkel illuszt·rlja kˆnyvÈben , amely “A nı ÈletÈnek intim oldala” cÌmmel kaphatÛ1937-tıl (Pioneer Publications kiadÛ, Radio v·ros, New York ·llam).
Tassette intimkehely szabadalom

1959

Robert Oreck, a Tassette cÈg alapÌtÛja Ès elnˆke szerint egy ˙j cÈget a kÈsı í50-es Èvekben alapÌtottak azzal a cÈllal, hogy intimkelyheket gy·rtsanak. A II. vil·gh·bor˙ alatt a kelyhek gy·rt·s·t ugyanis visszavetette a kemÈnygumi hi·nya, Ès az anyag t˙l kemÈnynek Ès nehÈznek bizonyult a nık sz·m·ra. Az sem segÌtett a kelyhek megÌtÈlÈsÈben, hogy a nık Ûdzkodtak attÛl, hogy b·rmit a h¸vely¸kbe helyezzenek az ujjaikkal. A Tampax tamponokat 1936-ban kezdtÈk ·rusÌtani, Ès a publikumn·l hasonlÛ ellenÈrzÈst v·ltott ki, ezen fel¸l tˆbb orvos is figyelmeztetett az egÈszsÈg¸gyi kock·zatokra.

Az intimkehely sz·m·ra adÛdott egy m·sodik esÈly, amikor a Tassette cÈg ˙jra nÈpszer˚sÌteni kezdte ıket, ez˙ttal egy jelentıs mÈret˚ rekl·mkamp·ny kÌsÈretÈben. A nıket azonban tov·bbra sem Èrdekelte a termÈk, Ìgy az intimkehely ˙jra feledÈsbe mer¸lt. A Tassette cÈg nem profit·lt az intimkelyhek forgalmaz·s·bÛl, Ìgy 1963-ban le·llÌtott·k a gy·rt·s·t. Oreck vÈlemÈnye szerint a buk·s oka a nık idegenkedÈse volt attÛl, hogy a kelyhet takarÌts·k, Ès ˙jra haszn·lj·k. Egy m·sik ok a kelyhek 3-5 Èvig tartÛ Èlettartama volt, ugyanis az elÈgedett v·s·rlÛknak Èvekig nem volt sz¸ksÈge ˙jabb darabokat v·s·rolniuk.

Az elsı intimkelyhek: Tassette, Tasseway, The Keeper Tassaway intimkehely

1987

The Keeper m·rk·j˙ intimkehely megjelenik a piacon, Ès egÈszen sikeres lesz. MÈg napjainkban is kaphatÛ. Ez latexbıl kÈsz¸lt, nem szilikonbÛl. A h·tr·nya a tartÛss·ga a szilikonhoz kÈpest, Ès az, hogy nem hipoallergÈn. Az orvosi szilikon nagyon hajlÈkony Ès tartÛs, mÌg a latex kisz·radhat Ès felrepedezhet.

Nagyon szerencsÈsek vagyunk, hogy manaps·g sz·mos intimkehely fajt·bÛl v·laszthatunk.SZEREZD MEG INTIMKELYHED MOST!

NÈzd meg ezt a b·mulatos videÛt az intimkelyhek evol˙ciÛj·rÛl!

I discovered menstrual cups in 2009 and never looked back since. menstrualcup.co was born short after that. Thanks to all of you it is today my full time job to bring awareness around intimate health informing women about healthy and ecological products. Thanks for reading and don't forget to follow me to stay up to date.

Lost Password

Sign Up